Vrij van de Wet?

- Een heilig huisje omver -

De 1e druk van dit boek (afbeelding hiernaast) is vervangen door een herziene, uitgebreide uitgave (afbeelding eronder). Sinds de 1e druk (2013) heeft de belangstelling voor de Wet van God een enorme vlucht genomen. Het thema is in beweging en staat op de kerkelijke agenda.

Deze 2e uitgave is daarom geactualiseerd. Het heeft vele aanvullingen gekregen. De belangrijkste aanvulling is een extra hoofdstuk over het apostelconvent dat hier is te vinden.

 

Auteur: drs. E. Noordermeer

Uitgever: Sola Scriptura

© 2018 2e herziene uitgave

ISBN: 978-90-821470-25,166 blz.

Inhoud hoofdstukken

1         Dogma kleurt ons vizier

                1.1          Tekstenintro

                1.2          Overlevingsstrategieën

                1.3          Gevolgen van een dogma

2         De mist van …

                2.1          Het probleem van de brieven van Paulus

                2.2          Het rookgordijn van de Mondelinge Leer

                2.3          Geen zicht op de historische context

3         Het waarom van de Tora

                3.1          De Tora brengt leven

                3.2          De pijlers van de Tora

                3.3          De zegeningen van de Tora

4         Het is volbracht 

5         Het apostelconvent --> leesproef 1

  5.1         De vier bepalingen

  5.2         Zoektocht naar hun betekenis

  5.3         Culturele zonden gecorrigeerd

6         Wat verouderd is …

7         De wet aan het kruis genageld?

8         De wet voorbij?

                8.1          Niet meer onder de wet

                8.2          Ontslagen van de wet

                8.3          Vrijgemaakt van de wet?

                8.4          De wet tot Christus

9         De vloek van de wet

                9.1          Straf en vloek

                9.2          De gehangene

10       De slaaf en de vrije

11       De scheidingsmuur afgebroken

                11.1       Waartoe uitverkoren?

                11.2       De heidenen doen mee!

12       Zijn alle dagen gelijk?

                12.1       Galaten 4

                12.2       Romeinen 14

                12.3       Kolossenzen 2

13       Gevolgen afschaffing Tora

                13.1       De norm ontbreekt

                13.2       We dragen de vloek

                13.3       De zichtbaarheid van de kerk

                13.4       Onmogelijk om Joden jaloers te maken 

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel