Vrij van de Wet?

-Een dogma onder vuur-

Inhoud

Voorwoord

Inleiding

 

1             Dogma kleurt ons vizier

                1.1          Tekstenintro

                1.2          Overlevingsstrategieën --> te lezen in leesproef 1

                1.3          Gevolgen van een dogma --> te lezen in leesproef 1

 

2             De mist van …

                2.1          Het probleem van de brieven van Paulus

                2.2          Het rookgordijn van de Mondelinge Leer

                2.3          Geen zicht op de historische context

 

3             Het waarom van de Tora

                3.1          De Tora brengt leven

                3.2          De pijlers van de Tora

                3.3          De zegeningen van de Tora

 

4             Het is volbracht --> te lezen in leesproef 2

 

5             Wat verouderd is …

 

6             De wet aan het kruis genageld?

 

7             De wet voorbij?

                7.1          Niet meer onder de wet

                7.2          Ontslagen van de wet

                7.3          Vrijgemaakt van de wet?

                7.4          De wet tot Christus

 

8             De vloek van de wet

                8.1          Straf en vloek

                8.2          De gehangene

 

9             De slaaf en de vrije

 

10           De scheidingsmuur afgebroken

                10.1       Waartoe uitverkoren?

                10.2       De heidenen doen mee!

               

11           Zijn alle dagen gelijk?

                11.1       Galaten 4

                11.2       Romeinen 14

                11.3       Kolossenzen 2

 

12           Gevolgen afschaffing Tora

                12.1       De norm ontbreekt

                12.2       We dragen de vloek --> te lezen in leesproef 2

                12.3       De kleur van de kerk

                12.4       Onmogelijk om Joden jaloers te maken

 

Nawoord

Bronnenlijst

Gedetailleerde inhoudsopgave

"Vrij van de Wet?"

-Een dogma onder vuur-

 

ISBN: 978-90-5787-165-8, 128 pag.

Auteur: Drs. E. Noordermeer

Illustraties: Leon Aantjes

Uitgever: Merweboek te Sliedrecht

Prijs: € 12,00

 

1e druk: 2013

       Stevige kost 1

Vrij van de Wet?, een dogma onder vuur

     Vrij van de Wet?

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel

         De hemelse

         voedselbank