Informatie lezingen

Voor wie?

kerken & gemeenten, congressen, conferenties.

 

Kosten

  • Spreekgeld € 180,-- excl. reiskostenvergoeding
  • Reiskostenvergoeding minstens € 0,19/km. Afhankelijk van de benzineprijzen reken ik een meerprijs. Op dit moment (maart 2022) € 0,25/km. 

 

Werkvorm

Lezingen zijn veelal met PowerPoint, maar soms ook old-school.

 

Contact

Zie contact

Thema's

Openbaring

Drie delen

1. Hoofdlijnen
2. Opname van de gemeente
3. Het Nieuw Jeruzalem

Dat-wat-mij-bezighoudt

 

 

Ik spreek graag over dat wat mij op dat moment bezighoudt.

Babel en de huidige geopolitiek

De toren van Babel was een prestigeproject van Nimrod, de eerste wereldheerser op aarde. Door de spraakverwarring werden volken gevormd gescheiden door talen. Sindsdien is een taalbarrière een natuurlijke grens tussen volken. Met het optuigen van mondiale structuren wordt Babel herbouwd.

Grieks versus Hebreeuws denken

Hoe wezenlijk verschil de Griekse denken van het Hebreeuwse denken! Logischerwijs zijn uit deze verschillende denkpatronen andere culturen voortgekomen. De Bijbel is veel beter te verstaan vanuit een Hebreeuwse bril. 

Deel 1: Godsbeeld en levensstijl

Deel 2: Visie op de Tora

Deel 3: Waarheid en sociale

             cohesie

Updates actualiteiten

IK BUIG NIET is de rode draad van deze updates. De inhoud wisselt aan de hand de ontwikkelingen.

Nav Corona

Deel 1: Tweedracht door Corona

-Rol media, kijk op overheid en wat zou Jezus doen- 

Deel 2: Drie generaties gelovigen

-Drie reacties op een crisis-

Duidelijkheid over Gods Wet

 

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de pagina's op deze website die over dit boek gaan.

 

Deel 1: De spraakverwarring

Deel 2: Wat is wetticisme?

De uittocht herzien

De route van de uittocht uit Egypte en de ligging van de Sinai herzien. De klassieke uitleg blijkt vooringenomen. Alternatieven zijn geloofwaardiger. 

De wederkomst

Deel 1: Het 1000-jarig vrederijk. 

Deel 2: Het nieuw Jeruzalem


De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel