Informatie lezingen

U kunt mij uitnodigen om een spreekbeurt/lezing/studie te geven over diverse thema's. Zie de lijst hieronder. Stuur een mail: contact.

Voor wie?

kerken & gemeenten, bijbelkringen, bijbelscholen, conferenties, gezelschappen, enz.

 

Werkvorm

Sommige thema's beslaan één lezing, anderen zijn een serie. Van de thema's die uit meerdere delen bestaan, is het mogelijk er één te kiezen. Lezingen zijn met PowerPoint-presentatie, veelal interactief.

 

Kosten

- Spreekgeld € 180,-- excl. reiskostenvergoeding

- Reiskostenvergoeding € 0,22/km; vertrekpunt Wijngaarden (ZH)

Lezingen

Voeding en de Bijbel

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de pagina's op deze website die over dit boek gaan. 

 

 

Deel 1: Het scheppingsmenu

Deel 2: Rein versus onrein

Deel 3: Motivatie vleeswetten

Grieks versus Hebreeuws denken

Hoe wezenlijk verschil de Griekse denken van het Hebreeuwse denken! Logischerwijs zijn uit deze verschillende denkpatronen andere culturen voortgekomen. De Bijbel is veel beter te verstaan vanuit een Hebreeuwse bril. Alvast wat luisteren? Op deze pagina staat de audio 'De Griek en zijn Hebreeuwse Bijbel'.

 

Deel 1: Godsbeeld en levensstijl

Deel 2: Visie op de Tora

Deel 3: Waarheid en sociale

             cohesie

Discipelschap

Lezing over de rabbi-leerling relatie, de uitzending van de 12, de 70 en het zendingsbevel. Hun mandaten verschillen. Wat is ons mandaat?

De wederkomst

Deel 1: Het 1000-jarig vrederijk. 

Deel 2: Het nieuw Jeruzalem

De heerlijkheid van God

Hoe zit God eruit? De lezing over de indrukwekkendste visioenen in de Bijbel waarbij God toch wel héél dichtbij komt.

Duidelijkheid over Gods Wet

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de pagina's op deze website die over dit boek gaan.

 

 

Deel 1: De spraakverwarring

Deel 2: Wat is wetticisme?

De hemelse relatiecoach

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de pagina's op deze website die over dit boek gaan.

 

 

Thema 1. Single zijn en/of blijven

                 single na een scheiding

Thema 2. Daten & verkering (ook

                 na een scheiding), 

                 relatiebemiddeling &

                 datingsites,

                 ongelijk span

Thema 3. Samenlevingsvormen

Drie generaties gelovigen

De generatie die als slaaf in Egypte had gediend is een heel andere generatie dan de generatie die moet strijden voor het beloofde land. En de generatie die in het beloofde land is geboren, laat weer een heel andere mentaliteit zien. Hun godsbeelden en wijzer van leven verschillen enorm. En dat is in onze cultuur net zo. Alvast inlezen? Op deze pagina vindt u een PDF.

De uittocht herzien

De doortocht door de Rode Zee, de route van de uittocht uit Egypte en de zwerftocht door de woestijn bevonden zich op een andere locaties dan ons is geleerd. Zowel wetenschappelijk onderzoek als de Bijbel tonen dit aan. Ook de mogelijke ligging van de Hof van Eden komt aan bod. Op deze pagina vind u een PDF over de ligging van de Hof van Eden.

De sluier over Gods Woord

Deel 1: Misinterpretaties

Deel 2: Zicht op de context


De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel