LHBT: kerkelijke goedkeuring of vrede met God

 

Esther Noordermeer

 

Kerken lopen veelal achter bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zeker wat betreft dit thema. Waren er in de samenleving allang homofiele en lesbische stellen, ze druppelden maar mondjesmaat de kerk binnen. Toch bleken er ook homofiele kinderen onder de leden te zijn. Terugkijkend is homofilie (m/v) eenvoudig in vergelijking met wat kerk en samenleving nu op hun bord krijgen: een heel scala aan seksuele geaardheden, - lichamen en dito gevoelens. Een pallet aan seksuele ...

Nederland zonder God

Tijdens de preek wordt een gedeelte uit het essay "De onzichtbare hand" voorgelezen.


De onzichtbare hand

 

Esther Noordermeer

 

Behoudend ingestelde landgenoten zien de huidige ontwikkelingen in ons land met lede ogen aan. Waar anderen spreken van vooruitgang, zien zij daarentegen verval en afbraak. De snelheid en ongrijpbare aansturing frustreert de ziel van de conservatief. Hoe is deze neergang te keren als je niet weet wie of wat de bron is?

Vier vormen van benauwdheid/verdrukking

Diverse visies over de eindtijd hoeven niet te leiden tot verdeeldheid

Babylon verlaten en loslaten

Babylon begrijpen

Esther en Simon over het Grote Babylon

De komst van het Nieuw Jeruzalem

Het verval van een samenleving

De uittocht uit Egypte

Discipelschap -basis-

IK BUIG NIET

- Update actualiteiten vanuit de Bijbel (jan. 2022) -

Hoofdlijnen Openbaring

De opname van de gemeente

WAARHEID in de eindtijd

Polarisatie door Corona

Het Millennium

Hoe gelovigen omgaan met crisis

De ligging van de hof van Eden

De spraakverwarring over de Wet, 2 delen

Grieks versus Hebreeuws denken, 3 delen


Meer video's

Link naar YouTube kanaal Sola Scriptura
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel