WAARHEID in de eindtijd

Polarisatie door Corona

(2 januari 2021)

Het Millennium

Adam & Eva, een paradijselijk heterosetje

De LHBTQ scene timmert hard aan de weg. Acceptatie van alles wat afwijkt van heterorelaties tussen biologische mannen en vrouwen is niet voldoende. De LHBTQ scene heeft applaus nodig. De leefstijl wordt gepromoot, daar heeft het tenminste alle schijn van.

Wat is er toch veel veranderd sinds dat allereerste begin! Laten we eens terug naar die prachtige tuin. 

In gesprek met Simon van Groningen, 2 delen

Het zal in de eindtijd zijn als in de dagen van Noach. Het platform dezedagen.com interviewt 'kopstukken' uit kerk en samenleving over dit  thema. Naar de pagina.

Onze identiteit verdwijnt

Is er in onze samenleving nog wel plek voor mensen met een sterke identiteit? De marges van de publieke opinie en het daaraan gekoppelde publieke debat worden steeds smaller. Het vormt mensen tot een eenheidsworst, zonder identiteit of ruggengraat. Als alle identiteitsvormende factoren onder vuur liggen is het wachten op een identiteitsarme generatie waar overheden en machthebbers alle kanten mee op  kunnen. 

Hoe gelovigen omgaan met een crisis (bijv. Coronacrisis)


Complotten, ... de standaardwerkwijze van deze aarde

 

Complotgekkies, aluhoedjes, viruswappies, labels voor mensen die de gekste dingen geloven. Daarom moet hun mening met een grote korrel zout worden genomen. Het label wordt echter te pas en te onpas geplakt op mensen die kritisch zijn, wier mening niet politiek correct is.

Ode aan de deugmens

Deugmensen, wat zijn dat eigenlijk? In woordenboekentaal zijn het politiek correcte personen die daarmee te koop lopen. Dat deugen slaat dan ook niet op hun inborst, karakter of integriteit, maar op de bevestigende waardering van de meerderheid.


Nederland onder medische dictatuur

Een blog over de diepste oorzaak voor het omarmen van een dictatuur.

 

Mensen zijn gevoelig voor doemscenario’s omdat zij de mens confronteren met zijn diepste angst, de angst voor … de dood. Naast klimaatprofeten, financiële trendwatchers is er nu een nieuwe profeet bijgekomen: de witte-jassen-profeet.

Het eerste scenario van Rutte was oké. Alsnog doen!

Het allereerste scenario van premier Rutte was een nuchtere benadering van het probleem dat de naam Covid-19 kreeg. Had hij zijn rug maar recht gehouden. Dan hadden we intussen groepsimmuniteit gehad en was het MKB overeind gebleven.

De zorg heeft het druk, dus ...

De werkdruk in de zorg is de stok achter de deur waarmee alle maatregelen worden gerechtvaardigd. Deze blog noemt veertien oorzaken die hebben gemaakt dat het zorgpersoneel hun benen uit het lijf moet lopen en daar is het Corona-virus er slechts één van.

Afscheid van mijn vaderland

Een brief aan het vaderland na de invoering van de mondkapjesplicht op 01-12-2020.


Babel en de huidige geopolitiek


Gestreamde bijbelstudies

De ligging van de hof van Eden

Het 1000-jarig vrederijk

De spraakverwarring over de Wet, 2 delen

Grieks versus Hebreeuws denken, 3 delen


Babel herleeft

Babel was de eerste wereldheerschappij die is beschreven. Het hield geen stand. Met het optuigen van de huidige mondiale structuren herrijst Babel uit zijn as. Wil Nederland hier deel van blijven uitmaken?

De herrijzenis van Babel

Ooit greep God in door de taal van de mensen te verwarren. De bouw van de toren in Babel werd gestaakt en de taalgroepen verspreidden zich over de aarde. Met het optuigen van mondiale structuren herrijst Babel uit zijn as. God gaat opnieuw ingrijpen.


Nederland tot op het bot verdeeld

Nederlanders zijn gewend verschillend te denken over vrijwel alles: de EU, de groene agenda, immigratie, zwarte Piet, enz. Maar de huidige Covid-19 maatregelen zijn van een dergelijke orde dat onze samenleving tot op het bot is verdeeld. 

Het COVID-19 regime verandert ons mensbeeld

De COVID-19 crisis treft onze samenleving diep. De aanname dat je anderen kunt besmetten zonder symptomen te hebben, is de grondslag van alle door de overheid getroffen maatregelen. Het hele pakket aan maatregelen heeft ons mensbeeld veranderd en de samenleving ontmenselijkt.

Hoe de Bijbel COVID-19 zou aanpakken

God gaf richtlijnen in de Tora om ziekten te voorkomen. De priester kon mensen tijdelijk onrein verklaren. Er volgde isolatie totdat de symptomen voorbij waren. Door alle COVID-19 maatregelen moet de moderne mens zijn medemens als onrein beschouwen. Het is een schadelijk mensbeeld.

Is een lockdown bijbels?

Bestaat er een bijbelse lockdown? Sommige verhalen hebben de schijn ervan, maar bij nader inzien speelt er iets anders. Wordt van christenen gevraagd te allen tijde loyaal te zijn aan de voorschriften van de overheid?


Stikstofbeleid is gebaseerd op wensnatuur

Het is stikstofcrisis. Depositie van stikstof bedreigt de heide. Ook al is die heide niet de oorspronkelijke vegetatie, willen velen die graag behouden. Het behoud is wettelijk vastgelegd door het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Hoe logisch is deze keus? Heide is door menselijk toedoen ontstaan en kan in onze vruchtbare delta niet standhouden.


Zoönosen en dierziekten

De huidige Coronacrisis is een zoönose waarvan de bron zo goed als zeker onrein wild is, specifiek de vleermuis en het schubdier. Er zijn ook zoönosen die van rein vee overgaan op de mens. We herinneren ons diverse uitbraken, maar die herinnering blijkt geen goed paslood. En zijn dierziekten en zoönosen in soorten en maten. Zoönosen die door rein vee worden overgebracht, zijn van een andere orde.

Neem scheiding tussen vee en wild serieus

Naar aanleiding van de Coronacrisis, een artikel over richtlijnen die de Bijbel geeft in de omgang met dieren.
Vee tegenover wild RD 25-03-2020 kranten
Adobe Acrobat document 821.0 KB
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel