De antiChrist komt in een gespreid bed

Juli 2024

Gesprek over het beest uit de zee, de komst van de antiChrist en de rechtszaak die JHWH met de naties zal voeren.

De beesten uit Openbaring

Juli 2024

Deze lezing is zeer actueel. Twee beesten uit Openbaring zijn al actief, te herkennen en te adresseren. Het is nog wachten op het 3e beest. 

Lezing begint bij hoofdstuk 3 (59:22).

De heerlijkheid van JHWH/God

Weet waarop je stemt!

Aanstaande 22 november 2023 is het zover. U mag als burger van het Koninkrijk der Nederlanden uw stem uitbrengen. Het stemrecht is de manier waarop wij invloed hebben op de bezetting van de tweede kamer. Wij zijn verantwoordelijk voor wie op het pluche zit. Wie stemrecht heeft, draagt zodoende verantwoordelijkheid.

 

Het valt mij op dat velen niet weten waar de partij van hun voorkeur voor staat. Ze stemmen op een partij die stikstof als een probleem ziet en ...

Oorlog in de eindtijd, hoe te duiden?

Preek begint op 1:14:45 (hoofdstuk 4)

LHBT: kerkelijke goedkeuring of vrede met God

 

Esther Noordermeer

 

Kerken lopen veelal achter bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zeker wat betreft dit thema. Waren er in de samenleving allang homofiele en lesbische stellen, ze druppelden maar mondjesmaat de kerk binnen. Toch bleken er ook homofiele kinderen onder de leden te zijn. Terugkijkend is homofilie (m/v) eenvoudig in vergelijking met wat kerk en samenleving nu op hun bord krijgen: een heel scala aan seksuele geaardheden, - lichamen en dito gevoelens. Een pallet aan seksuele ...

Nederland zonder God

Tijdens de preek wordt een gedeelte uit het essay "De onzichtbare hand" voorgelezen.


De onzichtbare hand

 

Esther Noordermeer

 

Behoudend ingestelde landgenoten zien de huidige ontwikkelingen in ons land met lede ogen aan. Waar anderen spreken van vooruitgang, zien zij daarentegen verval en afbraak. De snelheid en ongrijpbare aansturing frustreert de ziel van de conservatief. Hoe is deze neergang te keren als je niet weet wie of wat de bron is?

Vier vormen van benauwdheid/verdrukking

Diverse visies over de eindtijd hoeven niet te leiden tot verdeeldheid

Babylon verlaten en loslaten

Babylon begrijpen

Esther en Simon over het Grote Babylon

De komst van het Nieuw Jeruzalem

Het verval van een samenleving

De uittocht uit Egypte

Discipelschap -basis-

IK BUIG NIET

- Update actualiteiten vanuit de Bijbel (jan. 2022) -

Hoofdlijnen Openbaring

De opname van de gemeente

WAARHEID in de eindtijd

Polarisatie door Corona

Het Millennium

Hoe gelovigen omgaan met crisis

De ligging van de hof van Eden

De spraakverwarring over de Wet, 2 delen

Grieks versus Hebreeuws denken, 3 delen


Meer video's

Link naar YouTube kanaal Sola Scriptura
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel