Hoofdlijnen Openbaring

De opname van de gemeente

Dus ik houd onnodig een bed bezet?

Recentelijk opperde minister Hugo de Jonge dat ongevaccineerden onnodig een ziekenhuisbed bezetten. Zij zitten andere zorgbehoevende patiënten in de weg. Hij bevestigde deze visie luid en duidelijk tijdens de persconferentie van 2 november jl.

 

Beste minister Hugo, een dergelijke uitspraak had ik verwacht uit de mond van een puber van wie je kort-door-de-bocht denken en onvolwassen rechtlijnigheid verwacht, maar niet van een man op uw positie en op uw leeftijd. Een man van wie je verwacht door het leven gerijpt te zijn.

Als ideologie afgoderij wordt

Zijn de politici die ons door de Coronacrisis leiden oprecht? Deze vraag wordt met regelmaat gesteld. Blijkbaar is dit van belang. 

 

In feite is de vraag niet relevant. Het gaat er niet om of zij oprecht zijn, het gaat erom of zij in de waarheid staan.

 

WAARHEID in de eindtijd

Polarisatie door Corona

Het Millennium

Hoe gelovigen omgaan met crisis

In gesprek met Simon van Groningen, 2 delen

Nederland onder medische dictatuur

Een blog over de diepste oorzaak voor het omarmen van een medische dictatuur. Mensen zijn gevoelig voor doemscenario’s omdat zij de mens confronteren met zijn diepste angst, de angst voor de dood. Nieuw op het toneel is de witte-jassen-profeet.

Afscheid van mijn vaderland

Een brief aan het vaderland na de invoering van de mondkapjesplicht op 01-12-2020.


Babel en de huidige geopolitiek


De ligging van de hof van Eden

De spraakverwarring over de Wet, 2 delen

Grieks versus Hebreeuws denken, 3 delen


Nederland tot op het bot verdeeld

Nederlanders zijn gewend verschillend te denken over vrijwel alles: de EU, de groene agenda, zwarte Piet, enz. Maar de huidige Covid-19 maatregelen zijn van een dergelijke orde dat onze samenleving tot op het bot is verdeeld. 

Het COVID-19 regime verandert ons mensbeeld

De COVID-19 crisis treft onze samenleving diep. De aanname dat je anderen kunt besmetten zonder symptomen te hebben, is de grondslag van alle door de overheid getroffen maatregelen. Het hele pakket aan maatregelen heeft ons mensbeeld veranderd en de samenleving ontmenselijkt.

Hoe de Bijbel COVID-19 zou aanpakken

God gaf richtlijnen in de Tora om ziekten te voorkomen. De priester kon mensen tijdelijk onrein verklaren. Er volgde isolatie totdat de symptomen voorbij waren. Door alle COVID-19 maatregelen moet de moderne mens zijn medemens als onrein beschouwen. Het is een schadelijk mensbeeld.

Zoönosen en dierziekten

De huidige Coronacrisis is een zoönose waarvan de bron zo goed als zeker onrein wild is, specifiek de vleermuis en het schubdier. Er zijn ook zoönosen die van rein vee overgaan op de mens. We herinneren ons diverse uitbraken, maar die herinnering blijkt geen goed paslood.

Neem scheiding tussen vee en wild serieus

Naar aanleiding van de Coronacrisis, een artikel over richtlijnen die de Bijbel geeft in de omgang met dieren.
Vee tegenover wild RD 25-03-2020 kranten
Adobe Acrobat document 821.0 KB
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel