Tweedracht door Coronacrisis


Afscheid van mijn vaderland

Een brief aan het vaderland na de invoering van de mondkapjesplicht op 01-12-2020.


Babel en de huidige geopolitiek

Onderstaande twee artikelen behandelen dezelfde actualiteit. Het eerste artikel is algemeen geschreven, het tweede artikel vanuit de Bijbel.

Babel herleeft

Babel was de eerste wereldheerschappij die is beschreven. Het hield geen stand. Met het optuigen van de huidige mondiale structuren herrijst Babel uit zijn as. Wil Nederland hier deel van blijven uitmaken?

De herrijzenis van Babel

Ooit greep God in door de taal van de mensen te verwarren. De bouw van de toren in Babel werd gestaakt en de taalgroepen verspreidden zich over de aarde. Met het optuigen van mondiale structuren herrijst Babel uit zijn as. God gaat opnieuw ingrijpen.


Nederland tot op het bot verdeeld

Nederlanders zijn gewend verschillend te denken over vrijwel alles: de EU, de groene agenda, immigratie, zwarte Piet, enz. Maar de huidige Covid-19 maatregelen zijn van een dergelijke orde dat onze samenleving tot op het bot is verdeeld. 

Onderstaande twee artikelen behandelen dezelfde actualiteit. Het eerste artikel is algemeen geschreven, het tweede artikel vanuit de Bijbel.

Het COVID-19 regime verandert ons mensbeeld

De COVID-19 crisis treft onze samenleving diep. De aanname dat je anderen kunt besmetten zonder symptomen te hebben, is de grondslag van alle door de overheid getroffen maatregelen. Het hele pakket aan maatregelen heeft ons mensbeeld veranderd en de samenleving ontmenselijkt.

Hoe de Bijbel COVID-19 zou aanpakken

God gaf richtlijnen in de Tora om ziekten te voorkomen. De priester kon mensen tijdelijk onrein verklaren. Er volgde isolatie totdat de symptomen voorbij waren. Door alle COVID-19 maatregelen moet de moderne mens zijn medemens als onrein beschouwen. Het is een schadelijk mensbeeld.

Is een lockdown bijbels?

Bestaat er een bijbelse lockdown? Sommige verhalen hebben de schijn ervan, maar bij nader inzien speelt er iets anders. Wordt van christenen gevraagd te allen tijde loyaal te zijn aan de voorschriften van de overheid?


Stikstofbeleid is gebaseerd op wensnatuur

Het is stikstofcrisis. Depositie van stikstof bedreigt de heide. Ook al is die heide niet de oorspronkelijke vegetatie, willen velen die graag behouden. Het behoud is wettelijk vastgelegd door het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Hoe logisch is deze keus? Heide is door menselijk toedoen ontstaan en kan in onze vruchtbare delta niet standhouden.


Zoönosen en dierziekten

De huidige Coronacrisis is een zoönose waarvan de bron zo goed als zeker onrein wild is, specifiek de vleermuis en het schubdier. Er zijn ook zoönosen die van rein vee overgaan op de mens. We herinneren ons diverse uitbraken, maar die herinnering blijkt geen goed paslood. En zijn dierziekten en zoönosen in soorten en maten. Zoönosen die door rein vee worden overgebracht, zijn van een andere orde.

Neem scheiding tussen vee en wild serieus

Naar aanleiding van de Coronacrisis, een artikel over richtlijnen die de Bijbel geeft in de omgang met dieren.
Vee tegenover wild RD 25-03-2020 kranten
Adobe Acrobat document 821.0 KB

De ligging van de Hof van Eden

 

Hier de video-productie.


Kontakt Alblasserwaard nav uitgave DE KOE

Een artikel in Het Kontakt Alblasserwaard naar aanleiding van het verschijnen van DE KOE, milieuramp of GodsgeschenkLink

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel