Meest recente artikelen

Nederland tot op het bot verdeeld

Nederlanders zijn gewend verschillend te denken over vrijwel alles: de EU, de groene agenda, immigratie, zwarte Piet, enz. Maar de huidige Covid-19 maatregelen zijn van een dergelijke orde dat onze samenleving tot op het bot is verdeeld. Deze keer gaat het niet om een mening waar je het wel of niet mee eens kunt zijn, het gaat veel dieper. Onze lichamelijke en sociale integriteit wordt aangetast. Ons lichaam moet afstand houden, onze handen ontsmet, ons gezicht een mondmasker dragen en onze armen mogen niemand buiten mijn huishouden meer insluiten om te troosten.

Onderstaande twee artikelen behandelen dezelfde actualiteit. Het eerste artikel is algemeen geschreven, het tweede artikel vanuit de Bijbel.

Het COVID-19 regime verandert ons mensbeeld

De COVID-19 crisis treft onze samenleving diep. De aanname dat je anderen kunt besmetten zonder symptomen te hebben, is de grondslag van alle door de overheid getroffen maatregelen. Het hele pakket aan maatregelen heeft ons mensbeeld veranderd en de samenleving ontmenselijkt.

 

Het is niet het virus dat ons mensbeeld verandert. COVID-19 is slechts een hersenloos partikel, een stukje RNA verpakt in een eiwitmantel. Nee, het zijn de maatregelen die daarop werden genomen. Het hele pakket aan maatregelen hebben een dusdanige impact op de samenleving dat er sprake is van een COVID-19 regime.

Hoe de Bijbel COVID-19 zou aanpakken

God gaf richtlijnen in de Tora om ziekten te voorkomen. De priester kon mensen tijdelijk onrein verklaren. Er volgde isolatie totdat de symptomen voorbij waren. Door alle COVID-19 maatregelen moet de moderne mens zijn medemens als onrein beschouwen. Het is een schadelijk mensbeeld.

 

God is best duidelijk over het waarom van Zijn Wet. Zij is bedoeld ten leven. We lezen herhaaldelijk ‘opdat u leeft’ en ‘opdat het u welgaat’. [1] De mens staat niet als wees in het leven, maar wordt begeleid door de Schepper.

Is een lockdown bijbels?

Bron: Pixabay
Bron: Pixabay

Drs. E. Noordermeer

 

Bestaat er een bijbelse lockdown? Sommige verhalen hebben de schijn ervan, maar bij nader inzien speelt er iets anders. Wordt van christenen gevraagd te allen tijde loyaal te zijn aan de voorschriften van de overheid?

 

Is binnenblijven een bijbelse preventiemaatregel tegen ziekten? Veel landen pasten een lockdown toe in de bestrijding van COVID-19. Intussen wordt in veel landen de lockdown opgeheven of er blijft een restant aan maatregelen in stand, zoals bij ons het nieuwe normaal van de anderhalve-meter-samenleving.

Heide en stikstof

Schapen op de heide
Bron: pxfuel.com

- Het Nederlandse stikstofbeleid is gebaseerd op wensnatuur -

 

© Sola Scriptura, mei 2020

drs. Esther Noordermeer

 

Het is stikstofcrisis. Depositie van stikstof bedreigt de heide. Ook al is die heide niet de oorspronkelijke vegetatie, willen velen die graag behouden. Het behoud is wettelijk vastgelegd door het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Hoe logisch is deze keus? Heide is door menselijk toedoen ontstaan en kan in onze vruchtbare delta niet standhouden.

Zoönosen en dierziekten

Miltvuur bacterie
Miltvuur bacterie - Bron: Pixnio

De huidige Coronacrisis is een zoönose waarvan de bron zo goed als zeker onrein wild is, specifiek de vleermuis en het schubdier. Er zijn ook zoönosen die van rein vee overgaan op de mens. We herinneren ons diverse uitbraken, maar die herinnering blijkt geen goed paslood. En zijn dierziekten en zoönosen in soorten en maten. Zoönosen die door rein vee worden overgebracht, zijn van een andere orde.

 

Tijdens een van de debatten in de tweede kamer omtrent Corona werd .... 

Neem scheiding tussen vee en wild serieus

Reformatorisch Dagblad 25-03-2020

Neem bijbelse scheiding tussen vee en wild serieus
Naar aanleiding van de Coronacrisis, een artikel over richtlijnen die de Bijbel geeft in de omgang met dieren.
Vee tegenover wild RD 25-03-2020 kranten
Adobe Acrobat document 821.0 KB

Kontakt Alblasserwaard nav uitgave DE KOE

Een artikel in Het Kontakt Alblasserwaard naar aanleiding van het verschijnen van DE KOE, milieuramp of GodsgeschenkLink

'Professionele' video-productie

 

Hier de nieuwe video-productie van de studie: 

Herziene bijbelse topografie: de ligging van de Hof van Eden.

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel