De Hemelse voedselbank

-Voedingslessen uit de Bijbel-

Inhoud

Dank aan

Inleiding

 

1. Lessen uit het Oude Testament

            1.1       Het scheppingsmenu

            1.2       Wijziging na de zondeval/zondvloed

            1.3       Linzensoep en bokkenbout

            1.4       Het manna

            1.5       De Sinai

                                   1.5.1 Uniek en indrukwekkend

                                   1.5.2 Rein en onrein

                                                    1.5.2.1 De vier vleesgroepen

                                                    1.5.2.2 Vet

                                                    1.5.2.3 Bloed

                                   1.5.3 Slachten

                                   1.5.4 Offeren

            1.6       De kwakkelramp

            1.7       Daniel’s 10-dagen test

            1.8       Elia’s ‘tafeltje-dekje’

            1.9       Hongersnood en overvloed

 

2. Lessen uit het Nieuwe Testament

            2.1       Jezus uitspraken en handelen

            2.2       De mondelinge Leer --> te lezen in de leesproef 1

2.3       Het visioen van Petrus --> te lezen in de leesproef 1

            2.4       Het spoedberaad in Jeruzalem --> te lezen in de leesproef 2

            2.5       Paulus brieven

            2.5.1 Het offervlees uit Korinthe

            2.5.2 De vegetariërs en geheelonthouders van Rome

                                    2.5.3 De gnostici in Efeze

            2.6       Jakobus klacht

 

3. Diverse Bijbelse voedingsgewoonten

3.1       Gewoonten m.b.t. vlees

            3.2       Gewoonten m.b.t. zuivel

                                    3.2.1 Moedermelk

                                    3.2.2 Melk van melkvee

            3.3       Scheiding van zuivel- en vleesproducten

            3.4       Bijbels vasten

                                   3.4.1 Bijbelse vastendagen

                                   3.4.2 Jezus en vasten

                                   3.4.3 Hoe te vasten?

 

4. De Tora ….. ook voor ons?

            4.1      De basismotivatie van de Tora in het algemeen

            4.2      De motivatie van de Tora met betrekking tot de vleeswetten

                                    4.2.1 De wijsheid van de Tora

                                    4.2.2 De rechtvaardigheid van de Tora

            4.3       Het gezag van de Tora in het Nieuwe Verbond

 

Nawoord

Inhoudsopgave verdiept

Bronnenlijst

"De Hemelse voedselbank"

-Voedingslessen uit de Bijbel-

 

ISBN: 978-90-5787-157-3, 192 pag.

Auteur: Drs. E. Noordermeer

Cartoons: Leon Aantjes

Uitgever: Merweboek te Sliedrecht

Prijs: € 17,00

 

1e druk: nov. 2011

2e druk: febr. 2012

3e druk: jan. 2013

4e druk: sept. 2014

5e druk: okt. 2017


       Stevige kost 1

Vrij van de Wet?, een dogma onder vuur

     Vrij van de Wet?

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel

         De hemelse

         voedselbank