De Hemelse voedselbank

-Voedingslessen uit de Bijbel-

Inhoud hoofdstukken

1. Lessen uit het Oude Testament

            1.1       Het scheppingsmenu

            1.2       Wijziging na de zondeval/zondvloed

            1.3       Linzensoep en bokkenbout

            1.4       Het manna

            1.5       De Sinai

                                   1.5.1 Uniek en indrukwekkend

                                   1.5.2 Rein en onrein

                                                    1.5.2.1 De vier vleesgroepen

                                                    1.5.2.2 Vet

                                                    1.5.2.3 Bloed

                                   1.5.3 Slachten

                                   1.5.4 Offeren

            1.6       De kwakkelramp

            1.7       Daniel’s 10-dagen test

            1.8       Elia’s ‘tafeltje-dekje’

            1.9       Hongersnood en overvloed

 

2. Lessen uit het Nieuwe Testament

            2.1       Jezus uitspraken en handelen

            2.2       De mondelinge Leer --> zie leesproef 1

2.3       Het visioen van Petrus --> zie leesproef 2

            2.4       Het spoedberaad in Jeruzalem 

            2.5       Paulus brieven

            2.5.1 Het offervlees uit Korinthe

            2.5.2 De vegetariërs en geheelonthouders van Rome

                                    2.5.3 De gnostici in Efeze

            2.6       Jakobus klacht

 

3. Diverse Bijbelse voedingsgewoonten

3.1       Gewoonten m.b.t. vlees

            3.2       Gewoonten m.b.t. zuivel

                                    3.2.1 Moedermelk

                                    3.2.2 Melk van melkvee

            3.3       Scheiding van zuivel- en vleesproducten

            3.4       Bijbels vasten

                                   3.4.1 Bijbelse vastendagen

                                   3.4.2 Jezus en vasten

                                   3.4.3 Hoe te vasten?

 

4. De Tora ….. ook voor ons?

            4.1      De basismotivatie van de Tora in het algemeen

            4.2      De motivatie van de Tora met betrekking tot de vleeswetten

                                    4.2.1 De wijsheid van de Tora

                                    4.2.2 De rechtvaardigheid van de Tora

            4.3       Het gezag van de Tora in het Nieuwe Verbond

 

"De Hemelse voedselbank"

-Voedingslessen uit de Bijbel-

 

ISBN: 978-90-5787-157-3, 192 pag.

Auteur: drs. E. Noordermeer

Cartoons: Leon Aantjes

Uitgever: Merweboek te Sliedrecht

Prijs: € 17,00

 

1e druk: nov. 2011

2e druk: febr. 2012

3e druk: jan. 2013

4e druk: sept. 2014

5e druk: okt. 2017


De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel