Informatie spreekbeurten

U kunt mij uitnodigen om een spreekbeurt/lezing/studie te geven. Stuur een mail: contact

Doelgroepen

kerken & gemeenten, bijbelkringen, bijbelscholen, conferenties, enz.

 

Werkvorm

Lezing met PowerPointpresentatie, veelal interactief.

 

Kosten

- Spreekgeld € 180,-- excl. reiskostenvergoeding

- Reiskostenvergoeding € 0,22/km; vertrekpunt Wijngaarden (ZH)

Thema's n.a.v. De hemelse relatiecoach:

 • Single zijn
 • Ongelijk span
 • Daten & verkering
 • Samenlevingsvormen in de Bijbel
 • Zelfbevrediging
 • De 'ideale' man-vrouwrelatie

Een combinatie van 2 thema's per lezing is mogelijk.

 Thema's n.a.v. Vrij van de Wet?

 • Duidelijkheid over Gods Wet: 2 delen

 Thema's n.a.v. De hemelse voedselbank *

 • Voeding en de Bijbel deel I: Het scheppingsmenu
 • Voeding en de Bijbel deel II: Rein versus onrein
 • Voeding en de Bijbel deel III: Motivatie vleeswetten

* Ik geef geen kook-workshops en verzorg geen hapjes. Desgewenst stuur ik de organisatie een ideeënlijst met bijbelse hapjes toe.

 Diverse thema's

 • De heerlijkheid van JHWH (Hoe openbaart God Zich?)
 • De sluier/deken over Gods Woord (over pre-occupatie en misinterpretatiefouten); 2 delen
 • Discipelschap
 • Het 1000-jarig vrederijk (Het Millennium)
 • De komst van het Nieuw Jeruzalem
 • Drie generaties gelovigen (drie verschillende houdingen)
 • Herziene topografie (over de ligging vd Hof van Eden en de Uittocht uit Egypte)
 • Grieks versus Hebreeuws denken; 3 à 4 delen

Ook al bestaat een thema's uit meerdere delen, is het mogelijk één lezing daarvan te verzorgen.

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel