Geen Christendom, geen Jodendom, maar Bijbeldom

Wat voor kerk zou er ontstaan als je alleen de Bijbel afgeeft aan een onbereikte stam en daarna, zonder uitleg, weer vertrekt? Hoe ziet een dergelijke 'kerk' er dan na 20 jaar uit?

De wens van elke christen zal zijn zo dicht mogelijk te willen leven naar het woord van God. Het christendom vult dit op zijn eigen wijze in. Het Jodendom doet dat ook. Qua gebruiken zitten messiaanse christenen daar tussen in. In deze preek wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die gelovigen naar hun omgeving hebben om verantwoording af te leggen over hun wijze van geloven en handelen (apologetiek).

Spreekbeurt op 7 september 2013. Gemeente Immanuel te Alblasserdam. Duur: 56 minuten.

Geen christendom, geen Jodendom, maar Bijbeldom
vvDW Immanuel Alblasserdam; 07-09-2013.l
MP3 Audio bestand 25.7 MB
PowerPoint
vvDW 2013 sept. Alblasserdam Immanuel.pp
Microsoft Power Point presentatie 2.2 MB

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel