De Wet, een Babylonische spraakverwarring

Over het begrip 'wet' is erg veel verwarring. In deze studie wordt de kluwe voor een goed deel ontrafeld. Kerkgeschiedenis en mensenwetten hebben veelal tot vreemde misinterpretaties geleid. Zo is de misvatting van 'de wet van de zonde en de dood' van grote invloed. Diverse Bijbelgedeelten, die veelal foutief zijn uitgelegd, komen in deze studie aan de orde. Bijv::

  • De wet is aan het kruis genageld. Gaat dat werkelijk over de Tora?
  • Zo verklaarde Hij alle voedsel rein. Staat dat er echt?
  • Het visioen van Petrus heft toch het verschil in rein en onrein op? En als dat niet zo is, wat betekent het visioen dan wel?

Bijbelstudie, gegeven op een bijbelkring van de Hervormde kerk te Sliedrecht (nov. 2013). Duur: 1:07 uur. 

De Wet, een babylonische spraakverwarring
de Wet, een babylonische spraakverwarrin
MP3 Audio bestand 30.9 MB
PowerPoint
Thema; De wet, een Babylonische spraakve
Adobe Acrobat document 2.4 MB

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel