4e verdiepingsavond 1 juni 2018

De ideale man-vrouw-relatie (incl. 2e huwelijk)
2018-06 Verdiepingsavond 4 De 'ideale' m
Adobe Acrobat document 190.2 KB

Proloog: Een paradijselijk begin

Alvorens we ons gaan bezig houden met alle problemen die zich tegenwoordig voordoen bij relaties, gaan we eerst eens in het paradijs kijken. Even een verfrissende blik in die prachtige tuin. Even ruiken aan de wereld zonder zonde. Straks komt er genoeg sores voorbij, nu nog even niet.

VO = Voice over; A = Adam; E = Eva

 

De basis van Adam

Adam uit de aarde

Laat ik beginnen met diegene waar God ook mee begon, de mens Adam. Adam is een echte aardman. Nee, geen kabouter, een echte aardman. Hij is net als al het andere leven op aarde geformeerd uit aarde. Al het plantaardige leven is uit de aarde voortgekomen (Gen.1:11,12) en alle levende wezens (Gen.1:24 en 2:19). Alles, …. zo ook Adam. Toch is er wel een verschil tussen Adam en al het andere leven. Ah, daar is Adam.

VO

Wouw, wat een verschijning! Indrukwekkend. Anno 2018 ziet de mens er niet meer zo uit. De moderne mens heeft een hoop moeten inleveren. Dag Adam, ik had een vraag. Jij en alle dieren en ook de planten zijn allemaal uit aarde gemaakt. Waarom is het nivo van leven dan zo verschillend?

A

Goedenavond voice over. Goeie vraag. Je zou denken dat we allemaal hetzelfde zijn omdat we van dezelfde grondstof zijn gemaakt, maar dat is niet zo. De Creator heeft persoonlijk in mijn neusgaten geblazen en toen ging ik leven. Ik weet niet precies hoe Hij dat bij de andere wezens heeft gedaan. Ik was daar niet bij. Ik denk dat de Creator meer een wind heeft laten waaien over de schepsels. Mijn schepping is veel persoonlijker.

VO

Verklaart dat direct waarom de schepping zo divers is. Jij lijkt bijvoorbeeld helemaal niet op een papagaai.

A

Nee. Dat komt niet door de manier van blazen, maar omdat de Creator bij het scheppen verschillende ontwerpen heeft gebruikt.

VO

Interessant. Dus daarom al die verschillen. Zeg Adam, welk ontwerp heeft God bij jou gebruikt?

A

Dat is zó bijzonder! Toen Hij mij schiep heeft Hij Zichzelf als voorbeeld gebruikt. Ik ben naar Zijn beeld geschapen. Ik lijk op de Creator.

 

Adam betekent mens en dat is hij ook. In zijn naam zit het woordje daam en dat betekend bloed. Adam heeft blosjes, er stroomt rood bloed door zijn aderen. Verleng je Adam tot adama, dan betekent dat aarde/grond. In Adams naam zit zijn oorsprong.

 

Het mandaat van Adam

De reden waarom God Adam creëert, staat in Genesis 2 vers 5 en 15:

 

…. en er was geen mens om de aardbodem te bewerken,  … (vs.5)

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. (vs.15)

 

Het lijkt erop dat God de aarde schept, een tuin aanlegt en dan denkt: “Wat een werk om dat in cultuur te brengen en bij te houden. Ik ga een tuinman scheppen en die noem ik mens!” Ik zal bij Adam eens informeren hoe hij daarin staat.

VO

Adam, hoe vindt jij dat dat jij die tuin moet bijhouden? Het is toch Gods tuin?

A

Ach, voice over. Wat begrijp je nog weinig van God. De tuin is van God en ik heb die gekregen om in te leven. Ik doe niets liever dan daarin werken. Als ik hier grond ga scheppen en het daar op een hoop gooi, dan kan ik zelf reliëf maken. De levensrivier stroomt verderop. Als ik een geul graaf, kan ik water brengen naar andere delen van de tuin. Ik kan die zo langs mijn grot laten lopen als ik wil. Ik kan niet scheppen, maar ik kan de indeling van de schepping wijzigen. Ik mag Gods schepping in cultuur brengen en dat mag ik helemaal naar eigen inzicht doen: wilde natuur in cultuur brengen om ervan te leven en erin te wonen. Ik mag heersen over Zijn schepping.

 

Hoort u. Adam is gek op de aarde! Hij doet niets liever dan spelen met het materiaal waar hij zelf van is gemaakt.

 

Adam is geschapen uit de aarde om de aarde.

 

Zou dit kunnen verklaren waarom mannen zo graag met de grondstoffen van de aarde bezig zijn: vrachten

grond verzetten, kanalen en tunnels graven, beton storten, gebouwen en bruggen neerzetten en later weer opblazen (er lijkt niets mooiers te bestaan), ploegen, eggen, hout en metaal bewerken enz..?  Het lijkt wel of het door zijn aderen stroomt om met die aarde bezig te zijn. De aarde zal het weten dat hij man is. Nee, Adams lichaam is geen vergissing. Zijn ruwe bolster is ervoor gemaakt om met de aarde te spelen. Gemaakt uit de aarde, geïnspireerd door de aarde en werken met de aarde. Werkelijk, Adam is een aardman in hart en nieren.

 

Behoeften van Adam

Bij al dat werken merkt Adam wel eens dat hij een of twee handen te kort komt. Natuurlijk bedenkt hij van alles om dit op te lossen want Adam is inventief. Maar er speelt nog iets. Hij komt niet alleen handen te kort. Toen hij alle dieren een naam gaf, zag hij dat er meer exemplaren van hetzelfde soort waren. Zij waren met meer en hij was alleen. Genesis 2 vers 20:

 

En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. (NBG)

 

VO

Ja Adam. Vertel eens. Voor wie ben jij de tuin in cultuur aan het brengen?

A

Dat is een gevoelig punt, voice over. Ik ben nu een mooi prieel aan het maken voor de opening van mijn grot. Dat is mooi en gezellig! Ik mag natuurlijk niet klagen, want ik woon in het paradijs. Ik leef met God en God is goed voor mij. En toch, God is anders dan ik. Ik heb hem gevraagd of ik, net als de tijger en de beer, ook een vrouwtje krijg. De tijger heeft een tijgerin, de beer heeft een berin en ik wil een mannin. God heeft al zoveel uit de aarde gemaakt. Een mannin is zo gemaakt. God heeft het gezien. Hij wil ook niet dat ik alleen blijf. Hij gaat een mannin maken, dat heeft Hij beloofd. Maar niet uit de aarde. Ik begrijp dat niet. Alles is uit aarde gemaakt. Waar moet zij dan vandaan komen?

 

En zo wilde God het. In deze volgorde moest het gebeuren. Ondanks het enorme voorrecht met zijn Schepper een tastbare relatie te hebben, ervoer Adam een leegte. Eerst moest Adam gaan verlangen.

 

Mannin was geen vanzelfsprekendheid bij het interieur van de schepping. Nee, zij was de grote afwezige, op haar werd gewacht.

 

Natuurlijk had God Adam en Eva tegelijk uit aarde kunnen maken, maar dat gebeurt niet. God schept op deze wijze omdat Hij het op deze wijze wil.

God erkent Adams behoeften. Ze zijn terecht.

 

Ook zei de Heere God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. (Gen.2:20)

 

Je zou kunnen zeggen dat Adam recht heeft op gezelschap en hulp. Mannin zal dus niet alleen zijn hulp zijn, maar ook zijn gezelschapsdame.

 

De basis van Eva

Eva uit het leven

De Creator was nog niet klaar met scheppen. Het slotstuk moest nog gemaakt worden. Dat exemplaar werd anders dan alle andere wezens. Eva kent een ander begin. Eva wordt niet uit aarde gemaakt, maar uit Adam. Zij is niet geschapen uit levenloze materie. Zij is gemaakt uit leven, levend weefsel van Adam!

 

Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. (Gen.2:21,22)

 

Adam wordt in een diepe slaap gebracht. Wij zouden nu zeggen dat Adam onder narcose wordt gebracht. Dan wordt hij geopereerd door de Creator. God is niet alleen Creator, Hij is ook meesterchirurg. Hij neemt een rib uit Adam. Uit zijn rib boetseert God Eva. Niet door grond toe te voegen. Nee, de rib groeit uit tot een nieuw mens, zoals in het visioen van Ezechiël: beenderen krijgen vlees en huid.

Heeft Adam nog een levenloos begin, zij niet. Mannin krijgt ook geen levensadem ingeblazen. Dat was niet nodig. Zij leeft al. In het weefsel van Adam zit de levensadem van God en die krijgt zij bij het formeren vanzelf mee.

 

De ontmoeting

Als Adam dit wezen voor het eerst ziet, is de herkenning enorm! Eindelijk iemand die op hem lijkt. Maar de herkenning gaat dieper. Het wezen lijkt niet alleen op hem, het is ook van hem. Daar loopt zijn omgebouwde rib. Adam ziet een stuk van zichzelf lopen. Hoor maar:

 

Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden want uit de man is zij genomen (Gen.2:23)

 

VO

Wacht, daar is Adam weer. Vertel eens Adam wie jij bent tegengekomen?

A

Je gelooft je ogen niet! God heeft echt alles overtroffen. Deze is veel mooier dan ik. Zij is niet uit aarde gemaakt, maar van mij; uit een stuk van mijn lijf. Dat bedenk je toch niet! Geweldig. Het kost mij geen rib hoor, die is weer netjes aangegroeid. Nu heb ik hulp bij al mijn projecten en eindelijk kan ik gezellig samen zijn. IK BEN NIET MEER ALLEEN. JIPPIE!

 

Ja, Adam is enthousiast. Mannin is precies wat hij nodig heeft. Zij is zijn gezelschapsdame en zijn onmisbare hulp. Door haar wordt in Adams behoeften voorzien. Zoals Adam is geschapen uit de aarde om de aarde zo is de vrouw geschapen uit Adam om Adam.

VO

Ik ben toch wel benieuwd hoe Eva hierin staat. Geschapen worden om een ander. Het is nogal wat. Ah, daar is ze. Vertel eens, Eva. Hoe bevalt het paradijs?

E

Het kan niet beter! Het paradijs is prachtig. Het wemelt er van vogels, dieren. En in de levensrivier wemelt het van vissen. Ik ga daar dagelijks in zwemmen. En er is een levensboom. Een superlekkere vrucht. Nog lekkerder dan al die andere vruchten. De bloemen hebben zoveel kleuren. En je kan knuffelen met een leeuw en praten met een slang. Geweldig. Ik heb kennis gemaakt met de Creator. Adam kende Hem al, ik nu ook.

VO

En hoe is het met Adam? Hoe vindt je het dat jij hem moet helpen?

E

Adam … hij is HET EINDE! Heb je zijn spierballen gezien? Ik ben sterk, maar hij is sterker. Ik kan hard rennen, maar hij nog harder. Ik ben echt onder de indruk van Adam. Hij had al een prieel gemaakt voor onze grot voordat ik werd gemaakt. Ik kon zo gaan zitten. Heerlijk, precies op de goede plek: uitzicht, schaduw en zon. En in de grot heeft hij allerlei handigheidjes gemaakt. We liggen op een zacht materiaal. Ik weet niet hoe hij het heeft gemaakt, maar het ligt prima. Adam is super.

VO

Goed om te horen, Eva. Maar wat zijn jouw bezigheden zoal?

E

Ik help mee de hof in cultuur te brengen. Adam maakt de grond helemaal in orde. By the way, dat doet hij zo toegewijd. Het lijkt wel of ie een relatie heeft met de grond! Daarna ga ik helemaal los. Ik kies de zaden en kleuren en zorg dat het een kunststuk wordt. Ik verzamel de zaden en vruchten en kijk wat ik daar allemaal van maken kan. Er is zoveel te ontdekken en te maken. Ik houd me bezig met alles wat groeit, bloeit en beweegt. En ik mag dat naar eigen inzicht doen.

 

Je hoort het. Eva is tevreden. Adam voldeed en voorzag blijkbaar in haar behoeften. Wat zijn eigenlijk de behoeften van mannin?

 

Behoeften van Eva

Eva is uit levend weefsel gemaakt en daar ligt ook haar belangstelling en behoefte. Eva houdt van leven. Mensen, dieren, jong en oud, als het maar beweegt. Ook van planten, als ze maar groeien en opengaan, want dat bewijst dat ze leven. Maar er is meer. Zij is niet alleen uit levend weefsel gemaakt, zij is gemaakt uit een mens. Daar wil zij relatie mee. Relatie neemt in het leven van mannin een prominente plaats in. Zij is in haar diepste wezen relatiegericht omdat zij daarin leven vindt.

Voor Adam is het planten van een boom of het verzetten van een berg grond voldoende bewijs dat hij bestaat. Zijn arbeid bevestigt zijn bestaan. Zij bestaat pas als haar arbeid binnen een relatie plaatsvindt. Door omgang met die ander weet zij dat zij bestaat en van belang is. Dat geldt niet alleen voor de relatie met haar man -hier in de Hof van Eden is dat wel het geval, maar dat gaat veranderen- ook andere relaties bevestigen haar bestaan.

 

Vindt Adam waarde in wat hij met de aarde kan doen, zij vindt waarde in wat zij betekent binnen relaties.

 

Eva voorzag in de behoefte van Adam (gezelschap en hulp), nu is het de beurt aan Adam om in haar behoefte te voorzien. Zij wil leven en relatie. Daarom krijgt Adam van God deze instructie:

 

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw; en zij zullen tot één vlees zijn. (Gen.2:24)

 

Als Adam deze opdracht uitvoert, voorziet hij in de behoefte van Eva. Hechten, Adam moet zich inspannen om haar soulmate te worden. Eva wil harten delen, een diepe eenwording ervaren. Eén vlees worden slaat op de seksuele eenwording. Ja, Adam, Eva wil graag nieuw leven en jij gaat die wens vervullen.

Eva is de specialist van het leven. Haar naam betekent ook leven. Zoals de ruwe bolster van Adam geen vergissing is, zo is de bouw van het lichaam van Eva dat eveneens. Haar lichaam is ontworpen voor nieuw leven. Ze heeft een baarmoeder om nieuw leven te dragen, een verwijd bekken om nieuw leven te baren, borsten om nieuw leven te voeden, heupen om makkelijk een kind te dragen, bovenbenen die zacht zijn om een kind op schoot te nemen, enz. Uit alles blijkt dat Eva uit het leven is gemaakt voor het leven.

 

Adam en Eva: een ideaal stel

Man en vrouw voorzien in elkaars behoeften. Hij mag met die aarde bezig zijn en zij moet hem daarbij helpen. Zij mag met het leven bezig zijn en hij moet haar daarbij helpen. En in deze volmaakte, nog zondeloze wereld, werkt het geweldig.

VO

Ha Eva. What’s the news?

E

Moet je horen. Adam heeft ontdekt dat je van hout alles kan maken. We gaan verhuizen vanuit onze grot naar een houten huis. Geniaal. Hij maakt kamertjes en allemaal hoekjes. Ik ga me buigen over de inrichting. Adam heeft al hout apart gelegd voor me. Er komt ruimte voor meer mensen. God heeft gezegd dat Hij Zelf niet méér mensen maakt. Wij moeten dat doen. Wij moeten de schepping voortzetten. Zoals ik uit Adam ben gemaakt, zo maken wij samen nieuwe mensen uit onszelf. Ik weet nog niet goed hoe, maar dat ontdekken we wel. Dat komt vast goed.

 

Wederzijdse behoeften: de rits

In het huwelijk nemen Adam en Eva hun basisbehoeften mee. Deze behoeften zijn door God de Schepper ingebakken. Daarom zijn het scheppingsrechten. Hun verschillende behoeften houden verband met hun verschillende oorsprong. Tegelijk ligt hier hun kwetsbaarheid. Eva wordt ongelukkig bij het ontbreken van leven en goede relaties en Adam wordt ongelukkig bij het ontbreken van respect op zijn arbeid. Adam zoekt respect, Eva relatie. Als Adam en Eva elkaar dat geven, krijgen ze vleugels.

Hun wijze van samenwerking zit in het Hebreeuwse woord ‘tsela’. Het wordt in Genesis 2 vertaald met rib, maar in alle andere plaatsen in de Bijbel wordt het vertaald met zijde, zijkant of helft. Zo wordt de tabernakel verdeeld in een zuidelijk en noordelijk tsela, een zuidelijke en noordelijke helft (Ex.26:35). Mannin is wel uit een rib van Adam gebouwd maar zij functioneert als zijn wederhelft. Het woord wederhelft houdt niet alleen in dat die ander de andere helft van de relatie is, maar dat die ander heeft wat bij jou ontbreekt. Die ander is de helft die jij mist. Dat past in de omschrijving van ‘hulp als iemand tegenover’.

 

Ziet hij alleen grote lijnen, zij ziet details. Wat hij over het hoofd ziet, heeft zij in de gaten. Zijn blinde vlekken zijn haar sterke punten. Zijn tekortkomingen, haar talenten. En andersom ook. Wat bij haar ontbreekt, heeft hij. Waar zij niet overheen ziet, heeft hij zo geregeld. Wat zij niet kan tillen, werpt hij voor haar weg. Waar zij klem loopt, effent hij een baan. Wordt de grond te heet onder haar voeten dan tilt hij wel even. Zij vullen elkaars gaten op. Zij is er voor hem en hij is er voor haar. In dit stadium is er geen sprake onderdrukking, ellebogenwerk of ‘ik ben meer dan jij’-syndroom. Nee, de relatie loopt gesmeerd. Man en vrouw zijn als de twee helften van een rits. Samen sluit het geweldig goed. Ze zijn goed op elkaar afgestemd. Een betere combinatie kun je niet bedenken. Het is een geweldig stel! 

2e verdiepingsavond 17 nov. 2017

Verkering/relatievorming
2017-11 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 328.0 KB
Ongelijk span
2017-11 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 678.7 KB

Drie modellen

Naast het soms grote cultuurverschil is er nog iets wat ons zicht op Gods oorspronkelijke bedoeling bemoeilijkt of zelfs geheel wegneemt. Kort gezegd komt het hier op neer. God schrijft Zijn format in de Tora en Satan verbuigt en misvormt dit. De toepassing van dit verbogen, misvormde format is in de praktijk onleefbaar. De mens ziet dat en reageert daarop met het bedenken van een eigen oplossing. Bijvoorbeeld:

·     God ontwerpt het huwelijk als beschermende instelling, Satan verbuigt dit door het een plek te doen zijn van vernedering en misbruik, de mens reageert hierop door het bedenken van vrije samenlevingsvormen.

·     God ontwerpt bijbels uithuwelijken (we komen hier uitgebreid op terug in het hoofdstuk over verkering), Satan verbuigt deze methode tot het dwanghuwelijk, de mens reageert en bedenkt een vrije, onafhankelijke manier van partnerkeuze.

 

Behang krabben

Het trieste van dit alles is dat de mens denkt dat het verbogen, misvormde model Gods idee was. De mens gaat dus raar over God denken. Zo verliezen wij niet alleen het zicht op het oorspronkelijke plan, we verliezen ook het zicht op Gods karakter.

 

In dit boek probeer ik Gods oorspronkelijke bedoelingen te laten zien. Daarvoor moet ik veel behang wegkrabben: een dikke laag van kromgebogen, misvormde uitingsvormen. Een laag, aangebracht door mensen al dan niet geïnspireerd door satan. Maar daaronder stuit je op de kale muur. Zo had God het bedoeld. Het wegkrabben loont de moeite. Daar vindt je Zijn hart.

Tekst 3: Doel van een relatie

Een span is een werkeenheid: tegelijk aan eenzelfde doel werken en samen aankomen.

 

Daarmee hebben we direct het waarom van een dergelijk gebod te pakken. Een span is een onlosmakelijke eenheid met een gezamenlijk doel. De leden van het span werken optimaal samen om dat doel te bereiken. De gezamenlijke arbeid staat in dienst van dat doel.

 

Ongelijk span

Een ongelijk span is dieronvriendelijk. Arme ezel, maar ook arm rund. Als een rund en een ezel een span vormen, zal het rund naar verhouding harder moeten trekken, terwijl de ezel boven zijn voegen moet presteren. Voor beiden is het juk pijnlijk. Zo zijn relaties ook pijnlijk als de doelstellingen ongelijk zijn. Ergens is het een overbodig advies, want elke landman weet dat een ongelijk span is ‘vragen om problemen’. Het is lastig, het is geen goeie werksituatie. Wil je efficiënt werken, dan is de waarschuwing voor een ongelijk span overbodig. Waarom staat het er dan toch?

Het gebod had een achtergron. Binnen de vruchtbaarheidsgodsdiensten van de volken rondom was daar juist de gedachte dat het land vruchtbaarder werd als het met een ongelijk span werd bewerkt. Vanwege de extra moeite die dat kostte, werd je juist beloond. Het is een afgodische gedachte! Als iets veel moeite kost, zal God het wel extra zegenen.

 

Een verbod op een ongelijk span = een verbod op problemen zoeken

 

Doel van samenwerking

 

Het verbod op het vormen van een ongelijk span heeft dus alles te maken met het waarom van relaties. Binnen relaties heb je een gezamenlijk doel, een gezamenlijke motivatie en een gezamenlijk belang. Daarom werk je samen. Je wilt samen de eindstreep halen. Laten we maar even ‘down-to-earth’ blijven. God houdt van arbeidsefficiency. Hij houdt van een geoliede machine. God wil dat wij praktische mensen zijn en geen probleemzoekers. Problemen zullen zich altijd voordoen, maar we mogen ze niet bewust opzoeken.

1e verdiepingsavond 18 aug. 2017

Single in de Bijbel
2017-08 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 494.1 KB
Zelfbevrediging
2017-08 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 405.6 KB

Diepe behoeften

Relaties zijn Gods bedenksel. Hij heeft de mens ontworpen en in elke vezel van ons lijf ligt behoefte aan relatie in al zijn facetten.

 

Onze behoeften ligt niet slechts in een amoureuze en seksuele relatie, onze relationele behoeften liggen véél dieper.

 

 Wij hebben steun en goedkeuring nodig van de generatie boven ons, respect van de generatie onder ons en erkenning van onze eigen generatie, de generatie naast ons. Onder die laatste groep valt onze partner, onze broers, zwagers, (schoon)zussen, broeders en zusters, vrienden. Evenzo op ons werk. We hebben steun en goedkeuring nodig van onze baas, degene die boven ons staat, respect en dankbaarheid van de klanten en erkenning van onze collega’s. Al die bevestiging, erkenning, dankbaarheid en respect uit al die opgetelde relaties maken ons tot een evenwichtig mens. Juist omdat dit op zoveel vlakken tekort schiet, ligt het accent in onze samenleving op de amoureuze en seksuele relatie. We proberen daarmee het gat op te vullen van al die ontbrekende elementen. Het is goed om ons hiervan bewust te zijn. Het verklaart voor een deel de koortsachtige zoektocht van mensen naar een amoureuze relatie. De relatie moet het gat opvullen van al die zaken die ontbreken, relationele behoeften die eigenlijk uit andere bronnen hadden moeten komen (bijv. ouders, broers/zussen, vrienden, collega’s, enz.). De verwachtingen binnen een liefdesrelatie zijn te hoog. De relatie is op voorhand al te zwaar belast. 

Vrij van de Wet?
Vrij van de Wet?
Stevige kost 1
Stevige kost 1
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel
De Hemelse voedselbank