1e verdiepingsavond 18 aug. 2017

Single in de Bijbel
2017-08 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 494.1 KB
Zelfbevrediging
2017-08 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 405.6 KB

Diepe behoeften

Relaties zijn Gods bedenksel. Hij heeft de mens ontworpen en in elke vezel van ons lijf ligt behoefte aan relatie in al zijn facetten.

 

Onze behoeften ligt niet slechts in een amoureuze en seksuele relatie, onze relationele behoeften liggen véél dieper.

 

 Wij hebben steun en goedkeuring nodig van de generatie boven ons, respect van de generatie onder ons en erkenning van onze eigen generatie, de generatie naast ons. Onder die laatste groep valt onze partner, onze broers, zwagers, (schoon)zussen, broeders en zusters, vrienden. Evenzo op ons werk. We hebben steun en goedkeuring nodig van onze baas, degene die boven ons staat, respect en dankbaarheid van de klanten en erkenning van onze collega’s. Al die bevestiging, erkenning, dankbaarheid en respect uit al die opgetelde relaties maken ons tot een evenwichtig mens. Juist omdat dit op zoveel vlakken tekort schiet, ligt het accent in onze samenleving op de amoureuze en seksuele relatie. We proberen daarmee het gat op te vullen van al die ontbrekende elementen. Het is goed om ons hiervan bewust te zijn. Het verklaart voor een deel de koortsachtige zoektocht van mensen naar een amoureuze relatie. De relatie moet het gat opvullen van al die zaken die ontbreken, relationele behoeften die eigenlijk uit andere bronnen hadden moeten komen (bijv. ouders, broers/zussen, vrienden, collega’s, enz.). De verwachtingen binnen een liefdesrelatie zijn te hoog. De relatie is op voorhand al te zwaar belast. 

2e verdiepingsavond 17 nov. 2017

Ongelijk span
2017-11 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 678.7 KB
Verkering/relatievorming
2017-11 Dordrecht (Alblasserwaard) - Ver
Adobe Acrobat document 328.0 KB

Aanvullende teksten

Drie modellen

Naast het soms grote cultuurverschil is er nog iets wat ons zicht op Gods oorspronkelijke bedoeling bemoeilijkt of zelfs geheel wegneemt. Kort gezegd komt het hier op neer. God schrijft Zijn format in de Tora en Satan verbuigt en misvormt dit. De toepassing van dit verbogen, misvormde format is in de praktijk onleefbaar. De mens ziet dat en reageert daarop met het bedenken van een eigen oplossing. Bijvoorbeeld:

·     God ontwerpt het huwelijk als beschermende instelling, Satan verbuigt dit door het een plek te doen zijn van vernedering en misbruik, de mens reageert hierop door het bedenken van vrije samenlevingsvormen.

·     God ontwerpt bijbels uithuwelijken (we komen hier uitgebreid op terug in het hoofdstuk over verkering), Satan verbuigt deze methode tot het dwanghuwelijk, de mens reageert en bedenkt een vrije, onafhankelijke manier van partnerkeuze.

 

Behang krabben

Het trieste van dit alles is dat de mens denkt dat het verbogen, misvormde model Gods idee was. De mens gaat dus raar over God denken. Zo verliezen wij niet alleen het zicht op het oorspronkelijke plan, we verliezen ook het zicht op Gods karakter.

 

In dit boek probeer ik Gods oorspronkelijke bedoelingen te laten zien. Daarvoor moet ik veel behang wegkrabben: een dikke laag van kromgebogen, misvormde uitingsvormen. Een laag, aangebracht door mensen al dan niet geïnspireerd door satan. Maar daaronder stuit je op de kale muur. Zo had God het bedoeld. Het wegkrabben loont de moeite. Daar vindt je Zijn hart.

Tekst 3: Doel van een relatie

Een span is een werkeenheid: tegelijk aan eenzelfde doel werken en samen aankomen.

 

Daarmee hebben we direct het waarom van een dergelijk gebod te pakken. Een span is een onlosmakelijke eenheid met een gezamenlijk doel. De leden van het span werken optimaal samen om dat doel te bereiken. De gezamenlijke arbeid staat in dienst van dat doel.

 

Ongelijk span

Een ongelijk span is dieronvriendelijk. Arme ezel, maar ook arm rund. Als een rund en een ezel een span vormen, zal het rund naar verhouding harder moeten trekken, terwijl de ezel boven zijn voegen moet presteren. Voor beiden is het juk pijnlijk. Zo zijn relaties ook pijnlijk als de doelstellingen ongelijk zijn. Ergens is het een overbodig advies, want elke landman weet dat een ongelijk span is ‘vragen om problemen’. Het is lastig, het is geen goeie werksituatie. Wil je efficiënt werken, dan is de waarschuwing voor een ongelijk span overbodig. Waarom staat het er dan toch?

Het gebod had een achtergron. Binnen de vruchtbaarheidsgodsdiensten van de volken rondom was daar juist de gedachte dat het land vruchtbaarder werd als het met een ongelijk span werd bewerkt. Vanwege de extra moeite die dat kostte, werd je juist beloond. Het is een afgodische gedachte! Als iets veel moeite kost, zal God het wel extra zegenen.

 

Een verbod op een ongelijk span = een verbod op problemen zoeken

 

Doel van samenwerking

 

Het verbod op het vormen van een ongelijk span heeft dus alles te maken met het waarom van relaties. Binnen relaties heb je een gezamenlijk doel, een gezamenlijke motivatie en een gezamenlijk belang. Daarom werk je samen. Je wilt samen de eindstreep halen. Laten we maar even ‘down-to-earth’ blijven. God houdt van arbeidsefficiency. Hij houdt van een geoliede machine. God wil dat wij praktische mensen zijn en geen probleemzoekers. Problemen zullen zich altijd voordoen, maar we mogen ze niet bewust opzoeken.

Vrij van de Wet?
Vrij van de Wet?
Stevige kost 1
Stevige kost 1
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel
De Hemelse voedselbank