Toelichting omslagfoto

U ziet op het omslag een oud boek dat omgeven is door een kettingslot. Het oude, antieke boek stelt de Tora voor. Het kettingslot staat voor alle dingen die ervoor zorgen dat mensen dit boek niet openen. Het gegeven dat de Tora gesloten blijft, kan allerlei oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaak neem ik in dit boek onder vuur: het dogma dat we vrij zijn van de wet. Dit dogma kan zo sterk zijn, dat gelovigen zelfs bang zijn het wetboek te openen. Stel je voor dat je wettisch wordt, dan val je buiten de genade. De belangstelling voor de Tora wordt zodoende onderdrukt. Maar soms is het niet het dogma dat voor het slot zorgt, maar simpelweg de algehele onbekendheid met de Tora. Onbekend maakt onbemind. Het is vrijwel onmogelijk om ergens belangstelling voor te ontwikkelen als je er nooit iets over hoort.

Afgezien van de oorzaak van het kettingslot, ziet u dat er een sleuteltje bij ligt. Met de sleutel is het slot gemakkelijk te openen. Toch?

Het boek dat u nu in handen heeft, zal u in ieder geval helpen het slot te verwijderen. Eén ding heb ik, en velen met mij, ervaren: er gaat een wereld voor u open zodra u de diepten van dit wetboek leert kennen. Ik wens u Gods zegen toe.

 

Drs. E. Noordermeer

       Stevige kost 1

Vrij van de Wet?, een dogma onder vuur

     Vrij van de Wet?

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel

         De hemelse

         voedselbank