Covertekst

Het eerste boek van drs. E. Noordermeer, De hemelse voedselbank (5e druk 2017), heeft veel stof doen opwaaien. Dit boek Vrij van de Wet?  is minstens zo prikkelend. Deze tweede uitgave is een herziene en uitgebreide uitgave van de eerste druk.

 

Het Oude Testament is voor veel christenen moeilijk. Veel zaken hierin staan ver van ons af omdat de tijd en cultuur zo wezenlijk verschillen van de onze. Dat geldt met name voor het wetgevende gedeelte. Wat moeten we er toch mee? Gelukkig verlost Paulus ons van de gedachte dat we rekening moeten houden met deze wet door te stellen dat wij, sinds Christus, niet meer onder de wet zijn. ‘We zijn vrij van de Wet’ is een algemeen dogma binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen. De auteur betwijfelt of dit terecht is.

 

De Bijbel wordt door mensen geïnterpreteerd. Die interpretatie is met name afhankelijk van de eigen cultuur en daarbij ligt misinterpretatie op de loer. De auteur behandelt de belangrijkste Bijbelgedeelten die tot bovengenoemd dogma hebben geleid en plaatst ze in hun context en daarmee ook in hun oorspronkelijke betekenis. Bijvoorbeeld:

-       Wat betekent Jezus’ uitspraak ‘Het is volbracht.’? Is dat de Wet?

-       Is de Wet werkelijk aan het kruis genageld … of iets anders?

-       Wat wordt bedoeld met ‘de wet van de zonde en dood’? Gaat dat werkelijk over de Tora, Gods Wet?

-       Wat betekent de uitslag van de vergadering in Jeruzalem voor ons?

 

Dit boek is vernieuwend, het zou zomaar uw manier van geloven kunnen veranderen.

 

“Eindelijk een fris geluid waardoor het Oude Testament in een positief en ander daglicht dan gewoonlijk wordt gezet. Een goed te volgen en makkelijk leesbaar boek wat zeker zal helpen om het Oude Testament beter te begrijpen. Van harte aanbevolen om te lezen en om over na te praten!”

Drs. Henriëtte van Nes - Evangelisch Pastoraal Studiecentrum

 

 

Drs. E. Noordermeer heeft biologie gestudeerd in Utrecht, aangevuld met een onderwijsbevoegdheid aan de VU Amsterdam. Samen met haar man runt zij een melkveehouderij. Haar wetenschappelijke achtergrond, bijbelkennis en praktische instelling maken dit boek boeiend en prettig leesbaar.

 

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel