Covertekst

Dit is het tweede boek van drs. E. Noordermeer. Het eerste boek “De hemelse voedselbank” (eerste druk 2011) heeft veel stof doen opwaaien. Dit tweede boek is minstens zo prikkelend. Het zou zomaar uw manier van geloven kunnen veranderen.

Het Oude Testament is voor veel christenen een moeilijk boek. Veel zaken hierin staan ver van ons af omdat de tijd en cultuur zo wezenlijk verschilt van de onze. Dat geldt met name voor het wetgevende gedeelte waarvan de openbaring op de Sinai het hoogtepunt is. Het zijn soms saaie stukken die we liever maar overslaan. Wat moeten we er toch mee? Gelukkig is Paulus daar. Hij verlost ons van de gedachte dat we rekening zouden moeten houden met deze wet, door te stellen dat we sinds Christus niet meer onder de wet zijn. “We zijn vrij van de Wet” is een algemeen dogma binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen. De auteur betwijfelt of dit de wel een logische conclusie is.

 

De lezer krijgt inzicht in de algemene oorzaken van misinterpretaties van de Schrift, maar ook in wat dogma’s bewerkstelligen in het hart van gelovigen en de gemeente. Ook het doel van de Tora wordt helder. De auteur behandelt vervolgens de belangrijkste Bijbelgedeelten die tot bovengenoemd dogma hebben geleid en plaatst ze in hun (historische) context en daarmee ook in hun oorspronkelijke betekenis. Bijvoorbeeld:

-        Wat betekent Jezus’ uitspraak “Het is volbracht”, als daarmee niet de wet wordt bedoeld?

-        Is de wet verouderd? Zo niet, wat is er dan wel verouderd?

-        Is de wet aan het kruis genageld … of iets anders?

-        Van welke wet zijn we bevrijd? Is dat werkelijk de Tora?

-        Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat alle dagen gelijk zijn?

 

Dit boek is een aanrader voor iedere gelovige die van de Bijbel houdt, maar moeite heeft dit Boek te begrijpen. Het is geschikt voor zowel persoonlijke studie als groepsstudie (huiskringen e.d.).

 

Drs. E. Noordermeer heeft Biologie gestudeerd in Utrecht en Amsterdam. Na een periode te hebben gewerkt in de voorlichting, ligt haar passie bij schrijven en spreken.

 

Merweboek - Sliedrecht

       Stevige kost 1

Vrij van de Wet?, een dogma onder vuur

     Vrij van de Wet?

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel

         De hemelse

         voedselbank