De titel Stevige kost refereert naar de Bijbelse term ‘vaste spijs’. Dit bijbelstudiewerkboek behandelt geloofszaken die niet tot de melk behoren, maar tot het vaste voedsel. Aan de hand van prikkelende meditaties, gevolgd door pittige vragen, passeren diverse onderwerpen de revue. De meditaties gaan over allemaal zaken die het ‘samen kerk zijn’ raken: echtscheiding, geloofsoverdracht, denkpatronen, Israël, vooroordelen, de opname van de gemeente, het Millennium, het toepassen van Gods wet, geloofsafval, enz... De vragen creëren openheid voor een eerlijk gesprek en zorgen voor verdere verdieping. Dit werkboek is geschikt voor persoonlijke studie en voor kringstudie, zoals huiskringen en jeugdkringen (18+).

 

Deze studies kunnen een verrijking zijn voor uw geloofsleven en dat van de kringleden. Sommige gedachten of conclusies zullen nieuw zijn. Andere vernieuwend. U had al een idee, maar door de studie wordt het bijgeschaafd. Weer andere conclusies kunnen contra vernieuwend zijn. Dat wil zeggen dat het nieuwe idee het oude vervangt. In ieder geval zetten de studies aan tot nadenken en soms tot het heroverwegen van vertrouwde ideeën. Kenmerkend voor de stijl is de respectvolle confrontatie. Er blijft altijd openheid voor gesprek en verdere studie.

 

“Echt een boek dat je aan het denken kan zetten voor die mensen die het avontuur aan willen gaan. Prikkelende gedachten, stimulerende vragen. Een boek voor avonturiers. Laat het stof op het denken er maar eens afblazen.” Jaap Bönker, schrijver, spreker en mede-oprichter Bijbelse Cultuur Stichting.

_______________________________________________________

 

Van drs. E. Noordermeer verschenen eerder de boeken De Hemelse voedselbank en Vrij van de Wet? Zij studeerde in Utrecht en Amsterdam. Als schrijver en spreker geeft zij handen en voeten aan haar grote passie: vertellen over de rijkdommen van de Bijbel.

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel