Meditaties uit Stevige kost

Het Millennium, een vergeten tijdperk
10 minuten-meditatie
Het Millennium, een vergeten tijdperk.mp
MP3 Audio bestand 5.1 MB
De Griek en zijn Hebreeuwse Bijbel
De Griek en zijn Hebreeuwse bijbel; 21-1
MP3 Audio bestand 25.2 MB
Echtscheiding in de kerk, deel I
Hoe gevoelig ligt dit onderwerp binnen de kerk! Begrijpelijk, want de Bijbel lijkt hierin erg star te zijn. Toch heeft ook verwarring over de begrippen echtbreuk, echtscheiding en overspel bijgedragen aan deze starheid.
Meditatie 'echtscheiding in de kerk'; 20
MP3 Audio bestand 26.8 MB
Echtscheiding in de kerk, deel II
Discussie over het onderwerp Echtscheiding bij het programma Woord & Weerwoord. Deze audio is extra en is aanvullend op hoofdstuk 7 van het werkboek Stevige kost 1.
Echtscheiding in de kerk (W & W); 31-05-
MP3 Audio bestand 23.3 MB
Het apostelconvent van de 21ste eeuw
Aan de apostolische brief, opgesteld door de vergadering in Jeruzalem (Hand.15) houdt de kerk moedig vast. De uitkomst van deze vergadering omvat 4 bepalingen waar heidenen zich aan moeten houden. Deze meditatie legt de vinger op de gevoelige plek.
- Is dit echt alles waar heidenen zich aan moeten houden?
- Zo ja, doen wij dat dan ook?
Stel dat er weer zou worden vergaderd door de apostelen, wat zou er dan in de brief staan?
Het apostelconvent van de 21ste eeuw .mp
MP3 Audio bestand 26.1 MB
Israël en de Hof van Eden
Het twee-stromengebied tussen de Eufraat en de Tigris (huidige Irak) wordt als mogelijke locatie van de Hof van Eden beschouwd. Er staat een belangrijke aanwijzing in de Schrift die over het hoofd wordt gezien. Een andere locatie blijkt dan veel logischer, het hart van Israël. Dan wordt het heilsplan veel concreter en komen vele Bijbelteksten in een ander licht te staan.
Israel en de Hof van Eden; 25-02-2015.mp
MP3 Audio bestand 23.8 MB
Wel of geen opname?
Dit is een veelbesproken onderwerp, vooral binnen evangelische kringen. In deze meditatie tracht ik de diverse visies over dè opname en dè grote verdrukking met elkaar te verbinden om bij de de kern uit te komen. Hoe is het met de kerk van Christus gesteld als God begint met het oordelen van Zijn Eigen huis?
Wel of geen opname (kerkklokradio); 05-0
MP3 Audio bestand 38.2 MB
Schriftgezag
Elk door God ingegeven schriftwoord is nuttig. Dat staat als een paal boven water. Maar daarmee heeft niet elk woord in de Bijbel evenveel gezag. Woorden en/of bijbelboeken zijn van verschillend gewicht. Voor de geloofspraktijk van alle dag is dit best van belang.
Schriftgezag (kerkklokradio); 23-04-2014
MP3 Audio bestand 27.2 MB
Drie generaties gelovigen
Drie generaties Israëlieten die elkaar in tijd opvolgen. De 1e generatie is bevrijdt uit Egypte. Het is de generatie van de terugval, terugval in het vertrouwde systeem van Egypte. De 2e generatie is de gehoorzame generatie. Zij nemen het beloofde land in onder leiding van Jozua. Het zijn strijders. De 3e generatie woont in het beloofde land en is wars van strijd. Het is de generatie van het compromis. Hoe verschillend gaan deze generaties om met God en het dienen van God! En hoe herkenbaar voor ons.
Drie generaties gelovigen; 10-12-2014.mp
MP3 Audio bestand 27.2 MB
Melk of vast voedsel
Meditatie Melk of vast voedsel; 2016-01-
MP3 Audio bestand 15.7 MB
Bolwerken
Als Job zwaar wordt getroffen in zijn leven, reageert zijn directe omgeving onbarmhartig. Hoe komt dat? Waarom geen medeleven? Het blijkt dat overtuiging een sta-in-de-weg is om echt betrokken te zijn. God grijpt in, maar op een andere manier dan wij denken. Hoe mensen die hem eerst afwijzen tot liefdadigheid kunnen komen.
Het herstel van Job (kerkklokradio); 17-
MP3 Audio bestand 1.6 MB
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel