Het Millennium

- Een vergeten tijdperk -

Het Millennium = Het duizendjarig vrederijk, een belangrijke fase in het heilsplan van God.

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel