De Wet, een Babylonische spraakverwarring

Over het begrip 'wet' is erg veel verwarring. In deze studie wordt de kluwe voor een goed deel ontrafeld. Kerkgeschiedenis en mensenwetten hebben veelal tot vreemde misinterpretaties geleid. Zo is de misvatting van 'de wet van de zonde en de dood' van grote invloed. Diverse Bijbelgedeelten, die veelal foutief zijn uitgelegd, komen in deze studie aan de orde. Bijv::

  • De wet is aan het kruis genageld. Gaat dat werkelijk over de Tora?
  • Zo verklaarde Hij alle voedsel rein. Staat dat er echt?
  • Het visioen van Petrus heft toch het verschil in rein en onrein op? En als dat niet zo is, wat betekent het visioen dan wel?

Bijbelstudie, gegeven op een bijbelkring van de Hervormde kerk te Sliedrecht (nov. 2013). Duur: 1:07 uur. 

De Wet, een babylonische spraakverwarring
de Wet, een babylonische spraakverwarrin
MP3 Audio bestand 30.9 MB
PowerPoint
Thema; De wet, een Babylonische spraakve
Adobe Acrobat document 2.4 MB

De christen en de Wet

Hoe verhoudt zich de christen tot de Wet van God, de Tora genoemd? Hoe krijgt dat vorm in het dagelijkse leven? En hoe voorkom ik wetticisme? Voor dat laatste zijn veel christenen toch wel vreesachtig. Deze lezing werd georganiseerd door de Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar.


Duur: 1:20 uur

De christen en de Wet; Alkmaar; 17-09-20
MP3 Audio bestand 71.4 MB
De christen en de Wet
2015-09 Alkmaar, Interk. Isr. werkgroep
Adobe Acrobat document 2.9 MB

Duidelijkheid over Gods Wet

Onderstaande audio's zijn ook in the cloud te beluisteren op de website van Jozua Alblasserdam. Met deze link vind je de studies onder elkaar. Klik de juiste audio aan.

Audio "Duidelijkheid over Gods Wet, deel I"
2019-02; Jozua Alblasserdam; Duidelijkhe
MP3 Audio bestand 79.7 MB
Audio "Duidelijkheid over Gods Wet, deel II"
2019-03 Jozua Alblasserdam; Duidelijkhei
MP3 Audio bestand 72.6 MB
PowerPoint "Duidelijkheid over de Wet, deel I"
2019-02 Alblasserdam - Duidelijkheid ove
Adobe Acrobat document 1.1 MB
PowerPoint "Duidelijkheid over Gods Wet, deel II"
2019-02 Alblasserdam - Duidelijkheid ove
Microsoft Power Point presentatie 902.3 KB

Geen Christendom, geen Jodendom, maar Bijbeldom

Wat voor kerk zou er ontstaan als je alleen de Bijbel afgeeft aan een onbereikte stam en daarna, zonder uitleg, weer vertrekt? Hoe ziet een dergelijke 'kerk' er dan na 20 jaar uit?

De wens van elke christen zal zijn zo dicht mogelijk te willen leven naar het woord van God. Het christendom vult dit op zijn eigen wijze in. Het Jodendom doet dat ook. Qua gebruiken zitten messiaanse christenen daar tussen in. In deze preek wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die gelovigen naar hun omgeving hebben om verantwoording af te leggen over hun wijze van geloven en handelen (apologetiek).

Spreekbeurt op 7 september 2013. Gemeente Immanuel te Alblasserdam. Duur: 56 minuten.

Geen christendom, geen Jodendom, maar Bijbeldom
vvDW Immanuel Alblasserdam; 07-09-2013.l
MP3 Audio bestand 25.7 MB
PowerPoint
vvDW 2013 sept. Alblasserdam Immanuel.pp
Microsoft Power Point presentatie 2.2 MB

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel