Missie

Sola Scriptura (de Schrift alleen) als leidraad voor het leven is de wens van menig christen. Een belijdenis die met de mond wordt beleden en door het hart wordt gedragen. God heeft zich zo verbonden met zijn Woord dat het niet mogelijk is van God te houden en niet van zijn Woord. Ondanks de diepe wens, ervaar ik dikwijls dat het Sola Scriptura vele hindernissen kent. Regelmatig moet ik mijzelf onderzoeken. Houd ik echt van Gods Woord of heb ik andere belangen? Ik stel mijzelf dan de de volgende vragen. Houdt ik ook van Gods woord als:

.. het mij niet uit komt,

.. het te confronterend is,

.. mijn godsbeeld op de schop moet,

.. Gods zegen uitblijft,

.. het praktische consequenties heeft,

.. het tegen mijn tradities ingaat,

.. ik ongelijk blijk te hebben?

De volgende tekst heeft altijd mijn hart geraakt en het beweegt mij te doen wat ik doe:

 

            Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde (Lukas 18:8).

 

Het zijn Jezus’ woorden en ik proef melancholie/verdriet, alsof Jezus vreest dat Hij het niet zal vinden. Is onze lamp brandende als onverwachts Jezus terugkomt? Het motiveert mij om het geloof van mensen versterken door hen onder de indruk te brengen van het Woord van God en ze dusdanig nieuwsgierig te maken dat zij zelf in die Bijbel gaan zoeken. Om die reden neem ik in mijn boeken alle Bijbelteksten en/of hun vindplaats op in de lopende tekst en niet als aparte bijlage of voetnoot. De Bijbelteksten zijn onderdeel van het verhaal. Zo kan ieder al lezende direct de Bijbel erop naslaan.

Ik ben me ervan bewust hoe bevoorrecht wij zijn dat we de Bijbel mogen lezen. De wetenschap speurt het heelal af om eventueel een teken van leven op te pikken van hypothetisch buitenaards leven, terwijl de Allerhoogste Zelf, die ver boven elke vorm van leven staat, een heel boek heeft gecommuniceerd wat we zomaar, zonder schotels en decodeerapparatuur, kunnen lezen in onze eigen taal! Als je de Bijbel beschouwt als een unieke kans, gegeven door de Allerhoogste om Zijn Wezen te ontdekken, dan wil je die toch met beide handen aangrijpen? Hoe kunnen we ons geloof opbouwen en behouden? Door uit de bron zelf te putten, dat is Gods Woord. Er is geen andere weg.

 

Sola Scriptura houdt heel wat in. We hebben een leven de tijd om ermee bezig te zijn. Ik hoop dat de informatie op deze site u inspireert Gods woord te lezen, te overdenken en te praktiseren. Gods zegen toegewenst op de pelgrimsweg of, om in de taal van het OT te blijven: ik wens u toe de shalom van JHWH toe.

 

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel