Missie

Sola Scriptura (de Schrift alleen) als leidraad voor het leven is de wens van menig christen. Een belijdenis die met de mond wordt beleden en door het hart wordt gedragen. God heeft zich zo verbonden met Zijn Woord dat het niet mogelijk is van God te houden en niet van Zijn Woord. Ondanks de diepe wens, ervaar ik dikwijls dat het Sola Scriptura vele hindernissen kent. Regelmatig moet ik mijzelf onderzoeken. Houd ik echt van Gods Woord of heb ik andere belangen? Ik stel mijzelf dan de de volgende vragen. Hou ik ook van Gods woord als:

.. het mij niet uit komt,

.. het te confronterend is,

.. mijn godsbeeld op de schop moet,

.. Gods zegen uitblijft,

.. het praktische consequenties heeft,

.. het tegen mijn tradities ingaat,

.. ik ongelijk blijk te hebben?

De volgende tekst heeft altijd mijn hart geraakt en het beweegt mij te doen wat ik doe:

 

            Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde (Lukas 18:8).

 

Het zijn Jezus’ woorden en ik proef melancholie/verdriet, alsof Jezus vreest dat Hij het niet zal vinden. Is onze lamp brandende als Jezus terugkomt? Het motiveert mij om het geloof van mensen versterken door hen onder de indruk te brengen van het Woord van God en ze dusdanig nieuwsgierig te maken dat zij zelf in die Bijbel gaan zoeken. Geloof op basis van Gods Woord vormt een stevig fundament.

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel