Inspiratie

Mijn inspiratiebron is op de eerste plaats de stille en vertrouwde omgang met God en Zijn Woord en op de tweede plaats .. mensen.

De eerste inspiratiebron wil ik omschrijven aan de hand van een gedicht, geschreven door Hetty Noordermeer-den Boer.

 

Een heiligdom heb ik gebouwd,

een reine onzichtbare woning,

aldaar verschijn ik voor mijn Koning.

De hele sfeer voelt zo vertrouwd,

een heiligdom heb ik voor God gebouwd.

 

Hoe kostbaar is Uw woord als goud,

een kandelaar die licht verspreid,

en brood waardoor mijn honger wijkt.

’t Versterkt al wat mij benauwt.

Een heiligdom heb ik voor God gebouwd.

 

Een stille plek waar ‘k veel van houd.

Mijn liefste mag ik daar ontmoeten,

in aanbidding Hem begroeten,

die mijn schuld droeg aan het schande hout.

Een heiligdom heb ik voor Hem gebouwd.

                                               © H. Noordermeer-den Boer

                                                              

Ik ben me ervan bewust hoe bevoorrecht wij zijn dat we de Bijbel mogen lezen. De wetenschap speurt het heelal af om eventueel een teken van leven op te pikken van hypothetisch buitenaards leven, terwijl de Allerhoogste Zelf, die ver boven elke vorm van leven staat, een heel boek heeft gecommuniceerd wat we zomaar zonder schotels en decodeerapparatuur kunnen lezen in onze eigen taal! God heeft in het geven van Zijn Woord de mensen een unieke kans gegeven om Zijn Wezen te ontdekken. Ik wil dat met beide handen aangrijpen!

 

 

Mijn tweede inspiratiebron is de omgang met medegelovigen met wie ik een vriendschappelijke relatie heb. Door onderlinge gesprekken kunnen dingen je ineens duidelijk worden. Medegelovigen als inspiratiebron. Ten diepste komt ook deze inspiratie van Hem. Dit wil ik schetsen aan de hand van de Emmaüsgangers.

 

“En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep.”(Luk.24: 15)

 

De Emmaüsgangers zijn met elkaar in gesprek en spreken over de dingen waar hun hart vol van is. Hun hart is niet vol van het weer of de laatste voetbaluitslagen maar van de gebeurtenissen omtrent Jezus. Ze hebben een inhoudelijk gesprek. En dan komt Jezus langszij en Hij opent voor hen de schriften. Dan staat er zoiets moois:

 

“En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?” (Luk. 24: 32)

 

Ik ervaar dit regelmatig. Als je een eerlijk, inhoudelijk gesprek hebt met een goede vriend(in), kan het gebeuren dat Jezus langszij komt. Ineens zie je de dingen helderder en krijg je een nieuwe kracht of betere ideeën. Je hart gaat branden. Zo kan een gesprek tussen twee mensen verlicht worden door de hemel.

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel