In gesprek met Simon van Groningen, 2 delen

Het zal in de eindtijd zijn als in de dagen van Noach. Het platform dezedagen.com interviewt 'kopstukken' uit kerk en samenleving over dit  thema.

Correctie: " Ebola is itt wat ik zei gedurende het interview een virus en geen bacterie." Esther Noordermeer.

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel